سمنان

در سمنان، ایران
امروز: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر سمنان، در استان سمنان، ایران

اطلاعات شهر سمنان

آب و هوای شهر سمنان

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب

رطوبت: ۲۳ درصد، فشار: ۲۹۶۶۴.۷۸ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۴

ساعت: ۱۷:۱۲

دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما