سمنان

در سمنان، ایران
امروز: جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر سمنان، در استان سمنان، ایران

اطلاعات شهر سمنان

آب و هوای شهر سمنان

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۱۰ درصد، فشار: ۲۹۷۳۲.۵۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۵

ساعت: ۲۰:۰۲

دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)